Passive Treatment Systems: Biochemical Reactors

Bench Scale Biochemical Reactor Treatment of Uranium, Radium and Selenium
R. Schipper, E. Blumenstein, T. Rutkowski, B. Nielsen